Ο Σπύρος Ζαφειρόπουλος είναι Σύμβουλος Εργασίας & Εκπαίδευσης, διαχειριστής του Κέντρου Ακαδημαϊκής & Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας “Orientation | Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας”, με έδρα την Αμαλιάδα.

Είναι κάτοχος Πτυχίου Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), του Προγράμματος Ειδίκευσης Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΠΕΣΥΠ). Συνεργάζεται με εταιρίες που δραστηριοποιούνται και καινοτομούν στο χώρο των Ψυχομετρικών Τεστ και είναι πιστοποιημένος για την χρήση και εφαρμογή των ψυχομετρικών εργαλείων επαγγελματικού προσανατολισμού. Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.). Τέλος, είναι πιστοποιημένος από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

Η φιλοσοφία μας

Μετά από πολλά χρόνια σπουδών και επαγγελματικής εμπειρίας στο χώρο της παροχής υπηρεσιών και της συμβουλευτικής, είναι πολύ δημιουργικό και ευχάριστο να ανακαλύπτεις το επιστημονικό και επαγγελματικό πεδίο, μέσα από το οποίο μπορείς να προσφέρεις πληρέστερα στο κοινωνικό σύνολο. Η Συμβουλευτική Ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας σε ένα τόσο σύνθετο και ρευστό οικονομοκοινωνικό περιβάλλον όπως το σημερινό, αποτελεί μια τεράστια πρόκληση, την οποία με ενθουσιασμό και ευθύνη αναλαμβάνουμε.

Με επιστημονική προσέγγιση, αλλά υπό το πρίσμα της κοινωνικής και επαγγελματικής εμπειρίας που διαθέτουμε και με τη χρήση και εφαρμογή των κατάλληλων εργαλείων, μπορούμε να βοηθήσουμε κάθε ενδιαφερόμενο (μαθητή, φοιτητή, ενήλικο):

  • Να αποκτά μια πληρέστερη εικόνα του εαυτού του, προκειμένου να θέτει ρεαλιστικούς στόχους σε ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο,
  • Να ανακαλύπτει και να κατανοεί τα πηγαία ταλέντα και τις ιδιαίτερες κλίσεις του,
  • Να αναγνωρίζει τα δυνατά και αδύναμα στοιχεία του προκειμένου να προσδιορίζει τα περιθώρια βελτίωσής του με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο, Να επαναπροσδιορίζει μεθόδους και προσεγγίσεις που αφορούν τη μάθηση, την εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή του πορεία και την επαγγελματική καριέρα του, σε κάθε φάση της ζωής του.

Μέσα από την ανακάλυψη του εαυτού μας, αποκτούμε τα κατάλληλα εφόδια προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους μας. Οι γνώσεις που αποκτούμε μέσα από τις σπουδές και οι δεξιότητες που καλλιεργούμε διαρκώς, συνθέτουν την πολύτιμη εργαλειοθήκη μας, προκειμένου να ακολουθήσουμε την επιθυμητή πορεία μας στη ζωή.

Είμαστε στη διάθεσή σας, για να συνεισφέρουμε συμβουλευτικά και να συμβάλουμε με τις δυνάμεις μας και τη δική σας πρόοδο και εξέλιξη.

Με εκτίμηση,

Σπύρος Ζαφειρόπουλος, MSc, MA, ΠΕΣΥΠ
Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Σταδιοδρομίας