woman-hand-kneading-white-clay-craft

Στην αγορά εργασίας συχνά αναφερόμαστε σε ικανότητες/δεξιότητες που θα πρέπει να έχει κάποιος εργαζόμενος ώστε να θεωρηθεί κατάλληλος για μια πρόσληψη, για μια προαγωγή, για μια εσωτερική μετακίνηση, για μια μεταγραφή, κλπ. Αυτές οι δεξιότητες διακρίνονται σε τυπικά προσόντα που αποκτάμε μέσω της εκπαίδευσης (πτυχία, διπλώματα, αποδεικτικά γνώσης & χρήσης Η/Υ, γλωσσομάθειας, κλπ.) και τα οποία αποκαλούνται «hard skills», και σε χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ή συμπεριφορές, τα λεγόμενα «soft skills» ή «ήπιες δεξιότητες». Η ανάπτυξη και η καλλιέργεια των ήπιων δεξιοτήτων απαιτεί αποφασιστικότητα, επιμονή και θέληση.

Οι ήπιες δεξιότητες δεν αποτελούν εφόδια μόνο για το ενήλικο άτομο κατά την προσπάθειά του για εύρεση εργασίας. Αφορούν κάθε ηλικία καθώς προκειμένου να αποκτηθούν χρειάζεται μια μακρόχρονη προσπάθεια μέσα από την καλλιέργεια της προσωπικότητας του ατόμου.

Στην εποχή μας είναι υψίστης σημασίας να κατέχει κάποιος αυτές τις δεξιότητες, οι οποίες μπορούν να τον κάνουν να ξεχωρίσει μέσα από ένα πλήθος καλά καταρτισμένων επαγγελματιών, και συνεπώς μπορούν να αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα για την εύρεση ή μη εργασίας.

Πολλές εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων και εταιρίες εύρεσης προσωπικού έχουν αναδείξει τη σημασία των ήπιων δεξιοτήτων και πόσο πολύ επηρεάζουν την πρόσληψη και τη μελλοντική σταδιοδρομία ενός υποψηφίου στην αγορά εργασίας. Έτσι μπορούμε να διαβούμε το κατώφλι μιας συνέντευξης με βάση τους τίτλους σπουδών μας, αλλά για να είμαστε εμείς αυτοί που στο τέλος θα επιλεγούν θα χρειαστούν οι ήπιες δεξιότητες που κατέχουμε ως άτομα.

Ειδικότερα, οι ήπιες δεξιότητες έχουν να κάνουν με δεξιότητες και συμπεριφορές που σχετίζονται με τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε με τους συναδέλφους μας, με τους προϊσταμένους μας, με τους συνεργάτες μας σε θέματα όπως η επικοινωνία, η ευελιξία, η καινοτομία, η ηγεσία, το πάθος, η πειστικότητα, η εξωστρέφεια, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, το ομαδικό πνεύμα, το επιχειρηματικό πνεύμα, η διαχείριση του χρόνου, ο προσανατολισμός στο τελικό αποτέλεσμα, οι ικανότητες διαχείρισης αλλαγών, ανάληψης ρίσκου, κλπ.

Οι παρακάτω ήπιες δεξιότητες θεωρούνται ως οι πιο επιθυμητές δεξιότητες σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον:

 • Ενεργή ακρόαση
 • Θέση κινήτρων (Self-motivation)
 • Δυνατότητα εκπροσώπησης
 • Διαχείριση χρόνου
 • Διαπραγμάτευση
 • Λήψη απόφασης
 • Διαχείριση συγκρούσεων
 • Διαχείριση αλλαγών
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Συναισθηματική Νοημοσύνη (EQ)
 • Εργασία σε ομάδα
 • Ευελιξία/προσαρμοστικότητα
 • Δημιουργική επίλυση προβλημάτων
 • Δημιουργικότητα
 • Πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα
 • Παράλληλα, εξίσου σημαντικές ήπιες δεξιότητες αποτελούν και ορισμένα άλλα στοιχεία της προσωπικότητας όπως η ευγένεια, η ακεραιότητα, η αισιοδοξία, η αυτοπεποίθηση, η υπευθυνότητα, η ισχυρή εργασιακή ηθική, καθώς επίσης και άλλα προσωπικά γνωρίσματα όπως η αριθμητική & ψηφιακή ικανότητα, η δημιουργικότητα, η λογική και κριτική σκέψη, η αποφασιστικότητα, η ταχύτητα λήψης αποφάσεων και η διαχείριση χρόνου.

Διάγνωση επιπέδου ήπιων δεξιοτήτων

Προκειμένου ένα άτομο να ανακαλύψει το βαθμό καλλιέργειας των ήπιων δεξιοτήτων που διαθέτει προκειμένου να μπορεί να τις βελτιώσει μέχρι το επιθυμητό επίπεδο είναι απαραίτητο να γίνει μια πρώτη αποτίμηση.

Μέσα από μια σειρά συνεδριών που περιλαμβάνουν διαφορετικές προσεγγίσεις το άτομο μπορεί να αντιληφθεί αφενός τη σπουδαιότητα των ήπιων δεξιοτήτων για τη ζωή του γενικότερα αλλά και την επαγγελματική του καριέρα πιο ειδικά. Στη συνέχεια αναγνωρίζει και ανακαλύπτει το βαθμό εμβάθυνσης και καλλιέργειας αυτών των δεξιοτήτων σε προσωπικό επίπεδο και θέτει στόχους βελτίωσης και ανάπτυξής τους.

Τέλος χαρτογραφείται ο βαθμός ενίσχυσης του ατόμου μέσα από την βελτίωση των ήπιων δεξιοτήτων του για την κατάκτηση των στόχων του στην επαγγελματική του ζωή.

Εργαστήριο ήπιων δεξιοτήτων

Κάθε άτομο μπορεί να καλλιεργήσει τις ήπιες δεξιότητές του στον επιθυμητό βαθμό προκειμένου να πετύχει του στόχους που θέτει σε επαγγελματικό επίπεδο προκειμένου να προβεί σε πιο ασφαλείς και επιτυχείς επιλογές.

Μέσα από ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες το άτομο συμμετέχει σε δραστηριότητες που έχουν ως στόχο να αποτυπώσουν εμπειρίες ζωής αναφορικά με τις ήπιες δεξιότητες που καλλιεργήθηκαν προκειμένου το άτομο να γνωρίσει πολύπλευρα τον εαυτό του. Το άτομο ανακαλύπτει τα δυνατά και αδύναμα σημεία και δίνει έμφαση στη βελτίωση συγκεκριμένων στοιχείων που θα το βοηθήσουν να ξεχωρίσει.

Κέντρο Ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας "Orientation | Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας"

Λαμπείας 5 (Πάροδος Μακεδονίας), Αμαλιάδα, 27200 | Βρείτε μας στο χάρτη: Google Map

Κιν. +30 6973 395041

Facebook: Orientation | Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού & ΣταδιοδρομίαςSkype: spzafeir, WhatsApp, Viber: 6973 395041

Ραντεβού: Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-14:00 και 19:00-21:00